“I 12 timar gjer veden deg varm på NRK2. Du møter Lars Mytting, Mads Gilbert, Toralv Maurstad og mange fleire dedikerte vedafolk. Bli opplyst og kjenn varmen! Me følgjer bålet minutt for minutt heilt fram til morgonen.”

“For 12 hours, the wood keeps you warm on NRK2. You will meet Lars Mytting, Mads Gilbert, Toralv Maurstad and many more dedicated Veda people. Be enlightened and feel the warmth! We follow the fire minute by minute until morning.”

Link to Nasjonal Vedkveld here